Hlasování zastupitelů obce Mutěnice

Tento web obsahuje statistické zpracování videozáznamů ze zasedání obce Mutěnice od podzimních komunálních voleb 2014 do června 2018.

Statistika

Zasedání

Statistická tabulka obsahuje všechna zasedání, s přehledem počtu návrhů a usnesení. Z tabulky lze zjistit výsledek hlasování u každého návrhu včetně jmenovitého hlasování.

Návrhy

Statistická tabulka obsahuje všechny podané návrhy s přehledem podavatelů a výsledkem hlasování. Z tabulky lze zjistit jmenovité hlasování u každého návrhu.

Zastupitelé

Přehled zastupitelů za jednotlivé strany s počtem hlasů, které získali ve volbách. Z tabulky lze zjistit jaké návrhy jednotlivý zastupitelé podali.

Strany

Přehled politických stran zastoupených v zastupitelstvu včetně volebních programů. Z tabulky lze zjistit jednotlivé zastupitele a počet návrhů, které podali.

Porovnání

Umožňuje zjistit případnou shodu či rozdílnost v hlasování mezi dvěma zvolenými zastupiteli.