Všechny návrhy zastupitelstva - 2014-2018

Všechny návrhy ze všech veřejných zasedání zastupitelstva obce Mutěnice za období 2014-2018.

Zastupitelé hlasovali během volebního období 2014-2018 pro cca 275 návrhů na 22 zasedáních.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
5 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
7 Bezúplatný převod pozemků ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   2:35:04   0:02:09 Člen kontrolního výboru A. Tihlařík procedurální Rada obce veřejné přijato  
3   2:36:46   Člen kontrolního výboru J. Brozovič procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
7   2:32:01   0:00:29 Darovací smlouva - hasiči ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:12:41   Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   1:19:49   Dobrovolný svazek Mutěnka prodej nemovitých věcí ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:35:41   0:03:24 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Mutěnice a firmou STAK-D Domanín - rozhledna ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   0:06:06   Dodatek smlouvy o dílo - Stavební firma Plus ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   1:14:24   Dofinancování pečovatelské služby ostatní Rada obce veřejné přijato  
2 Doplnění zásad (kupní smlouva bude kupujícím podepsaná do 30 dnů od předložení návrhu) ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:11:28   0:02:29 Dotace auto Hasiči ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Druhý radní Augustin Charuza procedurální Petr Blaha, DiS. veřejné přijato  
2 Hlasování o programu procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
10   0:13:24   0:52:43 Hospodaření obce za rok 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   1:18:35   Jednací řád ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Josef Vagunda-Drgáč člen kontrolního výboru procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
7   2:17:17   0:03:19 Komplexní pozemkové úpravy ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Miroslav Jagoš člen finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Místostarosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
8   1:00:16   0:00:34 MPZ 1/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:11:17   MPZ 10/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 10/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
16   0:02:24   0:01:40 MPZ 10/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:28:27   MPZ 11/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 11/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 12/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:08   MPZ 13/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:16   0:05:06 MPZ 14, 15, 16, 17, 18, 20. Prodej obecních pozemků za 100 Kc za m² MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:19:43   MPZ 14/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
16   0:04:08   MPZ 14/2017 + kupní smlouva mezi Obcí Mutěnice a Českou poštou MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:21:04   MPZ 15/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 15/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:22:13   MPZ 16/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 16/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:23:33   MPZ 17/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:24:38   MPZ 18/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 18/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
2 MPZ 19/2014 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
8   1:01:26   0:00:35 MPZ 2/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
2 MPZ 20/2014 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:26:02   MPZ 20/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 20/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:27:31   MPZ 21/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 22/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:30:25   MPZ 23/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 24/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 25/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 26/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:32:30   MPZ 27/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18   0:12:54   0:00:51 MPZ 27/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:34:00   MPZ 28/20158 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:35:20   MPZ 29/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:02:57   0:01:27 MPZ 3/2016 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
14   0:58:18   MPZ 3/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 3/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:37:00   MPZ 30/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:34:32   MPZ 31/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:36:24   MPZ 32/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:38:05   MPZ 33/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:39:35   MPZ 34/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:05:07   MPZ 38/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:06:46   MPZ 39/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
3 MPZ 4/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8 MPZ 4/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:14:14   MPZ 40/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8 MPZ 41/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
9   0:33:58   0:20:11 MPZ 41/2015 - výkup pozemků „za Fišmanovým“ MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:12:50   MPZ 5/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 5/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4 MPZ 6/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:05:23   0:00:52 MPZ 6/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:14:31   MPZ 6/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:06:43   MPZ 7/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:06:54   0:00:58 MPZ 7/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:15:42   MPZ 7/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:08:21   MPZ 8/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 8/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:09:55   MPZ 9/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 9/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:16:59   MPZ 9/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
20   0:04:38   MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:56   MPZ č. 4/2018 Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Praha MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
4 MPZ schválení výkupu pozemku v lokalitě za benzinkou MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
4   1:45:20   MPZ zahájení výkupu pozemků Za Fišmanovým MPZ Rada obce veřejné přijato  
13   0:04:03   MVDr. Dušana Horáka jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č.1 územního plánu ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   0:40:59   MZP 35/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
3   0:12:05   0:44:08 Nabídka Ing. Vojtěcha Marka spolupráce při řešení bytové výstavby za benzinkou (ustanovení komise) ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:24:53   Nákup autobusu za maximální cenu vč. DPH 2000000,-. ostatní Rada obce veřejné přijato  
12   0:04:10   0:07:03 Nákup automobilu zn. Dacia Dokker pro potřeby ZŠ a MŠ Mutěnice ostatní Jaroslav Brožovič veřejné zamítnuto  
12   0:04:10   0:07:27 Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro potřeby ZŠ a MŠ ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:24:54   Návrh aby zastupitelstvo obce nechalo FK zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále zpracovat návrh smluvních podmínek budoucího provozování autobusu. ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
8   0:02:04   Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič veřejné přijato  
18   0:20:45   0:14:23 Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:20:45   0:14:23 Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:40:55   0:01:19 Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
4   1:46:33   0:28:16 Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.1) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
4   1:46:33   0:28:45 Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.2) ostatní Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
4   1:46:33   0:22:05 Návrh na zveřejňování investičních akci na webových stránkách mutenice.cz (původní) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
4   2:27:28   Návrh rozpočtového opatření 1/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:06:17   0:04:23 Návrh rozpočtového opatření č.2/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
11   0:41:57   0:10:39 Návrh rozpočtového opatření č.4/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
2 Návrh zásad prodeje obecního majetku ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Návrhová komise Bíza Petr, Plchut Petr, Ištvánek Marek procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1   0:16:25   0:00:18 Navržení do funkce starosty MVDr. Dušana Horáka procedurální Vladimír Kopeček veřejné přijato  
13   2:27:10   Navýšení odměn členů zastupitelstva ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   1:03:21   Navýšení rozpočtu na suterén kulturního domu ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   1:48:51   Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
7   2:10:06   0:03:17 Obecně závazná vyhláška 15/2015 - poplatek za popelnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:18:41   0:01:42 Obecně závazná vyhláška obce Obce Mutěnice o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 Odměny zastupitelů ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:32:39   0:01:31 Odměny zastupitelů ostatní Rada obce veřejné přijato  
8   1:21:23   0:22:56 Odsouhlasení návrhu pozemkových úprav po změnách ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   2:35:42   Odvolání člena kontrolního výboru V. Trávníka procedurální Rada obce veřejné přijato  
7   2:20:42   0:10:54 Otevřené výběrové řízení - schody ke kostelu (původní návrh Rozehnal) ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
1 Petr Blaha člen finančního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1 Petr Plchut předseda kontrolního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Počet členů (tři) kontrolního a finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1   0:12:31   0:00:10 Počet místostarostů - jeden procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
21   0:14:10   0:02:19 Podání návrhu na soud k právnímu úkonu za opatrovance ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:24:54   Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
13   2:09:57   Ponížení rozpočtu na rozhlednu - cena do 1 mil. korun ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
20   0:18:15   0:05:40 Pořízení audiotechniky na kulturní dům ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
13   0:04:03   Pořízení změny č.1 územního plánu Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:03:41   Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce Mutěnice ve výši 224 763,-Kč 2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mutěnice na spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   0:16:41   Poskytnutí účelové dotace ve výši 3 mil. na schody ke kostelu ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   2:19:07   0:16:23 Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
13   2:25:59   Pověření rady obce provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření za rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   2:19:07   0:17:13 Pověření rady obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření do konce roku 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:45:07   0:08:13 Pověření rady obce provést výběrové řízení na akci lesní cesty Mutěnice (lokalita Rokytí) ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
7   0:56:37   0:01:07 Pověření rady provedením nezbytného rozpočtové opatření ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:20:42   Povýšení výdajů rozpočtu o nákup bezpečnostních kamer ostatní František Dubina veřejné přijato  
7   0:16:10   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:16:55   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:17:50   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:19:40   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   2:34:10   Přihlášení do Svazu měst a obcí České republiky ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   0:07:11   1:29:46 Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanové znaleckým posudkem (vyhotoveným společností NEMOVITOST s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
19   0:07:11   1:41:01 Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanovené právním rozborem Mgr. Pavla Jurečky ostatní Marek Ištvánek veřejné zamítnuto  
14   1:23:08   Příspěvek na varhany do katedrály svatého Víta ostatní Rada obce veřejné přijato  
1   0:01:23   0:02:06 Program jednání procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 První radní Milan Mráz procedurální Petr Bíza veřejné přijato  
9   1:42:43   0:02:13 Řešení problematiky financování sociálních služeb ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   1:58:56   0:07:00 Revokace usnesení z 13. Zastupitelstva Obce Mutěnice ze dne 20.12.2016, jímž schválilo pořízení Změny územního plánu Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   1:39:25   Rozpočet na rok 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:49:36   1:24:36 Rozpočet obce Mutěnice na rok 2018 ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:57:59   1:11:43 Rozpočet obce na rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:24:12   Rozpočet sociálního fondu ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   2:34:39   Rozpočet sociálního fondu 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18 Rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:56:30   Rozpočtové opatření ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:27:28   Rozpočtové opatření 1/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   1:04:44   0:08:05 Rozpočtové opatření 2/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:08:50   0:02:25 Rozpočtové opatření 3/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
8   1:13:44   0:06:58 Rozpočtové opatření č. 1/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   1:03:16   Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to povýšení příjmů ve výši 430.500,- výdajů ve výši 3506400,-Po provedení rozpočtového opatření budou příjmy v celkové výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve výši 79.022.500,-. ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:14:04   Rozpočtové opatření č. 2/2018 ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:16:38   0:33:59 Rozpočtové opatření č. 3/2018 (přeložka vedení VN u sociálního zařízení amfiteátru) ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   2:06:09   0:02:34 Rozpočtové opatření č.1/201 ostatní Rada obce veřejné přijato  
17   1:13:03   0:08:40 Rozpočtové opatření č.2/2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:39:18   0:09:40 Rozpočtové opatření č.3/2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
12   0:11:53   0:01:37 Rozpočtové opatření č.5/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
2 Rozpočtové opatření č.6/2014 ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   1:24:49   Rozpočtové opatření č.6/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   0:31:44   Schválení aktualizovaného plánu společných KPU v KÚ Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:20:48   Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru ostatní Rada obce veřejné přijato  
2   1:02:35   0:02:03 Schválení odměn pro zastupitele ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
11   0:05:07   0:33:11 Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice (IROP výzva č.47) ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   0:12:06   0:51:40 Schválení pracovní komise (lokalita za benzinkou) ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
4 Schválení programu ostatní Rada obce veřejné přijato  
5   0:25:19   Schválení programu procedurální Rada obce veřejné přijato  
6 Schválení programu procedurální Rada obce veřejné zamítnuto  
7   0:01:52   Schválení programu procedurální Rada obce veřejné přijato  
3   1:48:51   0:43:44 Schválení rozpočtu a usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   0:59:25   0:06:38 Schválení smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 Schválení účetní závěrky ostatní Rada obce veřejné přijato  
8   0:53:24   0:04:01 Schválení Územního plánu obce ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   0:36:58   Schválení zadání studie na zástavbu lokality za Fišmanovým ostatní Rada obce veřejné přijato  
5   1:43:38   Schválení závěrečného účtu Mutěnice za 2014 ostatní Rada obce veřejné přijato  
5   1:50:33   Skladové prostory v hasičské zbrojnici ostatní Rada obce veřejné přijato  
20 Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:21   Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:18:45   Smlouva mezi E.ON a Obec Mutěnice MPZ Rada obce veřejné přijato  
9 Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
4 Smlouva o poskytnutí sociální dotace Hodonín ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:11:46   Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 283 748,- na spolufinancování soc. služeb ostatní Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva o smlouvě budoucí (VN 338, PB 334) č. smlouvy 104004121/001 MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
15   0:20:51   Smlouva o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:19:57   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030038197/001 (NN Mráka) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:23:02   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce veřejné přijato  
17 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce veřejné přijato  
18 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:07:30   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce veřejné přijato  
13   1:08:29   Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
8   1:08:45   0:00:50 Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Blaha MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:22:16   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:05:36   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330044967/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:04:44   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-0143330047031/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:09:17   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi - SŽDC MPZ Rada obce tajné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:13:00   0:00:59 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   0:59:49   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:00:55   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmy GasNet MPZ Rada obce veřejné přijato  
18 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a SŽDC MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:02:11   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a Vak Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:21:27   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb MPZ Rada obce veřejné přijato  
9 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Rakvicová MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Říha MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva o zřízení věcného břemene ul. Masarykova č.p.192, p. Lamáček MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
15   0:23:50   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva s E.ON na uložení kabelu pod zem u nádraží MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:10:16   0:02:10 Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:07:42   0:00:55 Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky MPZ Rada obce veřejné přijato  
13   0:09:26   Smlouvu o převodu vlastnického práva k dílu „Přeložení kanalizace u ZŠ“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:10:07   0:02:30 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a SŽDC Praha MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:08:31   0:01:22 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a VaK Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:04:55   0:00:38 Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   2:35:30   Sociální fond na rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   0:25:31   0:07:49 Souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav ostatní Rada obce veřejné přijato  
16   0:14:28   Souhlas s technickým zhodnocením majetku ZŠ a MŠ v rámci dotačního prgramu IROP SC ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:28:24   Souhlas se setrváním v Masarykově spolku + schválení stanov Masarykova spolku ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   1:29:28   Spolufinancování registrované sociální služby ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Starosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Štěpán Krpálek člen kontrolního výboru procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
18 Střednědobý výhled obce na roky 2018-2021, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Třetí radní Ladislav Kopeček procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
10   0:13:21   0:46:15 Účetní uzávěrka 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   1:58:50   0:07:06 Úhradu nákladů na pořízení Změny č.1 Územního plánu Mutěnice z rozpočtu obce ostatní Rada obce veřejné přijato  
18 Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:22:19   0:23:13 Úvěr na výkup pozemků v lokalitě „za Fišmanovým“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:06:24   0:01:48 Uzávěrka Mutěnka ostatní Rada obce veřejné přijato  
10 Uzávěrka VITIZ ostatní Rada obce veřejné přijato  
16   0:07:04   Uzavření smlouvy o věcné břemenu mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:42:13   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:43:20   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
10   0:08:32   0:00:45 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:09:38   0:00:48 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:10:42   0:00:44 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
11 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
4 Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:29:17   Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
1 Vladimír Trávník člen kontrolního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1 Volba mandátní a návrhové komise procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Volba místostarosty Petra Bízu procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
1 Volební řád procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
6   1:01:54   0:02:30 Vyřazení rozhledny z rozpočtu ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
13   2:09:57   Vyřazení rozhledny z rozpočtu na rok 2017 ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
3   1:48:51   0:41:27 Vyřazení rozhledny z rozpočtu obce na rok 2015 ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
3   1:48:51   0:42:31 Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 ostatní Jaroslav Brožovič veřejné zamítnuto  
21   0:50:53   0:00:55 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za účetní období r.2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   0:43:28   0:18:10 Zadání studie pro dobudování tržnice ostatní Marek Ištvánek veřejné zamítnuto  
13   0:09:26   Zadání vypracování nové smlouvy o převodu vlastnického práva, která bude řešit pouze převod vlastnického práva ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
21   0:05:09   0:02:47 Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
3   0:01:37   0:03:01 Zařazení bodu o jmenném hlasování rady obce procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
5   0:23:26   0:00:14 Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
17   1:15:01   0:05:26 Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje radu obce, aby při realizaci rozpočtových příjmů a výdajů dodržovalo zákon o obcích ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné přijato  
8   1:45:11   0:20:18 Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor a zastupitele prověřením skutečného stavu věcí kolem investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ (pracovní skupina) ostatní Jaroslav Brožovič veřejné přijato  
19   0:07:11   1:25:39 Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o tom, zda se přihlásí či nepřihlásí k nároku na náhradu škody v rámci trestního řízení ostatní Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
15   1:23:03   Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:51:56   0:15:29 Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
1 Zdenka Puškelová předseda finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
4   2:19:14   Změna jednacího řádu ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:27:44   0:19:25 Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
1 Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut veřejné zamítnuto  
14   0:04:00   Zrušení obecně závazné vyhlášky - rušení nočního klidu ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:26:58   Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce veřejné přijato  
2   0:57:39   0:04:07 Zvýšení transparentnosti rozhodování volených organů obce Mutěnice ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto