Majetkoprávní záměry obce - 2014-2018

Všechny majetkoprávní záměry ze všech veřejných zasedání zastupitelstva obce Mutěnice za období 2014-2018.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
20   0:12:41   Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:00:16   0:00:34 MPZ 1/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:11:17   MPZ 10/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 10/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
16   0:02:24   0:01:40 MPZ 10/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:28:27   MPZ 11/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 11/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 12/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:08   MPZ 13/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:16   0:05:06 MPZ 14, 15, 16, 17, 18, 20. Prodej obecních pozemků za 100 Kc za m² MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:19:43   MPZ 14/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
16   0:04:08   MPZ 14/2017 + kupní smlouva mezi Obcí Mutěnice a Českou poštou MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:21:04   MPZ 15/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 15/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:22:13   MPZ 16/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 16/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:23:33   MPZ 17/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:24:38   MPZ 18/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 18/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
2 MPZ 19/2014 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
8   1:01:26   0:00:35 MPZ 2/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
2 MPZ 20/2014 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:26:02   MPZ 20/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 20/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:27:31   MPZ 21/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 22/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:30:25   MPZ 23/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 24/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 25/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 26/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:32:30   MPZ 27/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
18   0:12:54   0:00:51 MPZ 27/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:34:00   MPZ 28/20158 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:35:20   MPZ 29/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:02:57   0:01:27 MPZ 3/2016 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
14   0:58:18   MPZ 3/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 3/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
5   0:37:00   MPZ 30/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:34:32   MPZ 31/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:36:24   MPZ 32/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:38:05   MPZ 33/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:39:35   MPZ 34/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:05:07   MPZ 38/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:06:46   MPZ 39/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
3 MPZ 4/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8 MPZ 4/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:14:14   MPZ 40/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8 MPZ 41/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
9   0:33:58   0:20:11 MPZ 41/2015 - výkup pozemků „za Fišmanovým“ MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:12:50   MPZ 5/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
17 MPZ 5/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4 MPZ 6/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:05:23   0:00:52 MPZ 6/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:14:31   MPZ 6/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:06:43   MPZ 7/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:06:54   0:00:58 MPZ 7/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:15:42   MPZ 7/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:08:21   MPZ 8/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 8/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:09:55   MPZ 9/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 9/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:16:59   MPZ 9/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
20   0:04:38   MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:56   MPZ č. 4/2018 Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Praha MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
4 MPZ schválení výkupu pozemku v lokalitě za benzinkou MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
4   1:45:20   MPZ zahájení výkupu pozemků Za Fišmanovým MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:40:59   MZP 35/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:16:10   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:16:55   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:17:50   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:19:40   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
20 Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:21   Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:18:45   Smlouva mezi E.ON a Obec Mutěnice MPZ Rada obce veřejné přijato  
9 Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva o smlouvě budoucí (VN 338, PB 334) č. smlouvy 104004121/001 MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
15   0:20:51   Smlouva o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:19:57   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030038197/001 (NN Mráka) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:23:02   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce veřejné přijato  
17 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce veřejné přijato  
18 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:07:30   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce veřejné přijato  
13   1:08:29   Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
8   1:08:45   0:00:50 Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Blaha MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:22:16   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:05:36   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330044967/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:04:44   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-0143330047031/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:09:17   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi - SŽDC MPZ Rada obce tajné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:13:00   0:00:59 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   0:59:49   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:00:55   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmy GasNet MPZ Rada obce veřejné přijato  
18 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a SŽDC MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:02:11   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a Vak Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:21:27   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb MPZ Rada obce veřejné přijato  
9 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Rakvicová MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Říha MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva o zřízení věcného břemene ul. Masarykova č.p.192, p. Lamáček MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
15   0:23:50   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 Smlouva s E.ON na uložení kabelu pod zem u nádraží MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:10:16   0:02:10 Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:07:42   0:00:55 Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:10:07   0:02:30 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a SŽDC Praha MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:08:31   0:01:22 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a VaK Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:04:55   0:00:38 Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků MPZ Rada obce veřejné přijato  
16   0:07:04   Uzavření smlouvy o věcné břemenu mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:42:13   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:43:20   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
10   0:08:32   0:00:45 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:09:38   0:00:48 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:10:42   0:00:44 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
11 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
4 Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:29:17   Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:05:09   0:02:47 Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha MPZ Rada obce veřejné zamítnuto