Procedurální návrhy - 2014-2018

Všechny procedurální návrhy ze všech veřejných zasedání zastupitelstva obce Mutěnice za období 2014-2018.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
5 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
3   2:35:04   0:02:09 Člen kontrolního výboru A. Tihlařík procedurální Rada obce veřejné přijato  
3   2:36:46   Člen kontrolního výboru J. Brozovič procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
1 Druhý radní Augustin Charuza procedurální Petr Blaha, DiS. veřejné přijato  
2 Hlasování o programu procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Josef Vagunda-Drgáč člen kontrolního výboru procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
1 Miroslav Jagoš člen finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Místostarosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
8   0:02:04   Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič veřejné přijato  
2 Návrhová komise Bíza Petr, Plchut Petr, Ištvánek Marek procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1   0:16:25   0:00:18 Navržení do funkce starosty MVDr. Dušana Horáka procedurální Vladimír Kopeček veřejné přijato  
3   2:35:42   Odvolání člena kontrolního výboru V. Trávníka procedurální Rada obce veřejné přijato  
1 Petr Blaha člen finančního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1 Petr Plchut předseda kontrolního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Počet členů (tři) kontrolního a finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1   0:12:31   0:00:10 Počet místostarostů - jeden procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1   0:01:23   0:02:06 Program jednání procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 První radní Milan Mráz procedurální Petr Bíza veřejné přijato  
5   0:25:19   Schválení programu procedurální Rada obce veřejné přijato  
6 Schválení programu procedurální Rada obce veřejné zamítnuto  
7   0:01:52   Schválení programu procedurální Rada obce veřejné přijato  
1 Starosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Štěpán Krpálek člen kontrolního výboru procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
1 Třetí radní Ladislav Kopeček procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Vladimír Trávník člen kontrolního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1 Volba mandátní a návrhové komise procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Volba místostarosty Petra Bízu procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
1 Volební řád procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
3   0:01:37   0:03:01 Zařazení bodu o jmenném hlasování rady obce procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
5   0:23:26   0:00:14 Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
1 Zdenka Puškelová předseda finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut veřejné zamítnuto  
20   0:26:58   Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce veřejné přijato