1. zasedání zastupitelstva -

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 4.11.2014.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 21 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
1 Volba mandátní a návrhové komise procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Volební řád procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Starosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Místostarosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut veřejné zamítnuto  
1 Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1 Volba místostarosty Petra Bízu procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
1 První radní Milan Mráz procedurální Petr Bíza veřejné přijato  
1 Druhý radní Augustin Charuza procedurální Petr Blaha, DiS. veřejné přijato  
1 Třetí radní Ladislav Kopeček procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Počet členů (tři) kontrolního a finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Zdenka Puškelová předseda finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Petr Blaha člen finančního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1 Miroslav Jagoš člen finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Petr Plchut předseda kontrolního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
1 Josef Vagunda-Drgáč člen kontrolního výboru procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
1 Štěpán Krpálek člen kontrolního výboru procedurální Milan Mráz veřejné přijato  
1 Vladimír Trávník člen kontrolního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
1   0:01:23   0:02:06 Program jednání procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1   0:12:31   0:00:10 Počet místostarostů - jeden procedurální Zdeňka Puškelová veřejné přijato  
1   0:16:25   0:00:18 Navržení do funkce starosty MVDr. Dušana Horáka procedurální Vladimír Kopeček veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
0
0
0
0
0
Koalice
0
0
0
0
0
0
0
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení
 2. Procedurální otázky
  • Volba mandátní, návrhové a volební komise
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Volba zapisovatele
 3. Složení slibu
 4. Schválení volebního řádu
 5. Volba starosty, místostarosty a členů rady
  • Určení počtu místostarostů
  • Určení dlouhodobě uvolněných funkcí
  • Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • Volba starosty
  • Volba místostarosty
  • Volba členů rady obce
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • Určení počtu členů výborů
  • Volba předsedy a členů finančního výboru
  • Volba předsedy a členů kontrolního výboru
 7. Diskuze
 8. Usnesení