10. zasedání zastupitelstva -

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 28.6.2016.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 11 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
10 Uzávěrka VITIZ ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   0:05:23   0:00:52 MPZ 6/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:06:54   0:00:58 MPZ 7/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:08:32   0:00:45 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:09:38   0:00:48 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:10:42   0:00:44 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce tajné přijato  
10   0:13:21   0:46:15 Účetní uzávěrka 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   0:13:24   0:52:43 Hospodaření obce za rok 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:06:24   0:01:48 Uzávěrka Mutěnka ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:08:50   0:02:25 Rozpočtové opatření 3/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
10   1:11:28   0:02:29 Dotace auto Hasiči ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
6
6
3
0
2
Koalice
6
6
3
3
0
2
2
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměr obce
 4. Výroční zpráva MŠ a ZŠ Mutěnice za rok 2015
 5. Závěrečný účet Obce Mutěnice za rok 2015
 6. Závěrečný účet DSO VITIS a DSO Mutěnka za rok 2015
 7. Rozpočtové opatření
 8. Různé a diskuse
  • Situace k p. Havlíkové
  • p. Brožovič - přeložka kanalizace u ZŠ
  • MVDr. Horák
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Bíza
  • p. Plchút
  • p. Brožovič
  • Mgr. Jurečka
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Brožovič
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • p. Ištvánek
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • Mgr. Jurečka
  • MVDr. Horák
  • p. Plchút – schody ke kostelu
  • p. Bíza
  • p. Brožovič
  • p. Bíza
  • pí Puškelová – silnice Pelcova, Šlechtitelská
  • p. Rozehnal - povodňová situace Slovácká
  • MVDr. Horák
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Vagunda-Drgáč – pozemkové úpravy
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Vagunda-Drgáč – ukončení smlouvy s p. Markem
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. David – vodovod v Platovém
 9. Usnesení a závěr