11. zasedání zastupitelstva -

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 27.9.2016.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 12 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
11   0:05:07   0:33:11 Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice (IROP výzva č.47) ostatní Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
11   0:41:57   0:10:39 Návrh rozpočtového opatření č.4/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
11 Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce veřejné přijato  
11 MPZ 8/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 9/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
11 MPZ 10/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
9
9
9
0
0
Koalice
9
9
9
9
0
0
0
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů a zápis jednání kontrolního výboru
 3. Informace ředitelky ZŠ Mutěnice k regionálnímu operačnímu programu.
  • Mgr. Kujová
  • p. Brožovič
  • p. Pytela
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • MVDr. Horák
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • Mgr. Charuza
  • p. Ištvánek
 4. Suchý poldr u Větřáku
 5. Rozpočtové opatření
  • p. Blaha
  • p. Brožovič
  • p. Rozehnal
  • p. Ištvánek
 6. Majetkoprávní záměry obce
 7. Různé a diskuse
  • p. Blaha
  • p. Bíza
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • p. Brožovič
  • Mgr. Charuza
  • pí. Burdová
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Hanáček
  • p. Rozehnal
 8. Usnesení
 9. Závěr