13. zasedání zastupitelstva -

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 20.12.2016.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 15 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
13   0:04:03   Pořízení změny č.1 územního plánu Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   0:04:03   MVDr. Dušana Horáka jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č.1 územního plánu ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   0:09:26   Smlouvu o převodu vlastnického práva k dílu „Přeložení kanalizace u ZŠ“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   0:09:26   Zadání vypracování nové smlouvy o převodu vlastnického práva, která bude řešit pouze převod vlastnického práva ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
13   1:08:29   Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
13   1:14:24   Dofinancování pečovatelské služby ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   1:24:49   Rozpočtové opatření č.6/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   1:39:25   Rozpočet na rok 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:09:57   Ponížení rozpočtu na rozhlednu - cena do 1 mil. korun ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
13   2:09:57   Vyřazení rozhledny z rozpočtu na rok 2017 ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
13   2:20:42   Povýšení výdajů rozpočtu o nákup bezpečnostních kamer ostatní František Dubina veřejné přijato  
13   2:24:12   Rozpočet sociálního fondu ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:25:59   Pověření rady obce provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření za rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:27:10   Navýšení odměn členů zastupitelstva ostatní Rada obce veřejné přijato  
13   2:28:24   Souhlas se setrváním v Masarykově spolku + schválení stanov Masarykova spolku ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
15
11
10
4
4
Koalice
12
11
7
6
1
4
4
Opozice
3
0
3
3
3
0
0
0
3
3
3
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program