14. zasedání zastupitelstva -

14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 20.3.2017.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 9 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
14   0:04:00   Zrušení obecně závazné vyhlášky - rušení nočního klidu ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   0:16:41   Poskytnutí účelové dotace ve výši 3 mil. na schody ke kostelu ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   0:36:58   Schválení zadání studie na zástavbu lokality za Fišmanovým ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   0:58:18   MPZ 3/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
14   0:59:49   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:00:55   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmy GasNet MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:02:11   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a Vak Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
14   1:03:21   Navýšení rozpočtu na suterén kulturního domu ostatní Rada obce veřejné přijato  
14   1:23:08   Příspěvek na varhany do katedrály svatého Víta ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
8
7
0
1
Koalice
8
8
7
7
0
1
1
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Projednání obecně závazné vyhlášky
  • p. Bíza
  • Mgr. Jurečka
 4. Dotace na schody ke kostelu
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • Ing. Vaculovič
  • pí. Doksanská
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Prášek
  • p. Brožovič
  • p. Marada
 5. Výstavba lokality Za Fišmanovým
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Mráz
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • Mgr. Jurečka
  • p. Brožovič
 6. Majetkoprávní záměry obce
 7. Informace o sanaci KD Mutěnice
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • pí. Doksanská
 8. Iniciativa svazu měst a obcí
 9. Různé a diskuse
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • p. Blaha
  • Mgr. Charuza
  • p. Brožovič
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Ištvánek
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Kopeček
  • p. Rozehnal
  • pí. Prášková
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
 10. Usnesení
 11. Závěr