15. zasedání zastupitelstva -

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 19.6.2017.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 16 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
15   0:03:41   Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce Mutěnice ve výši 224 763,-Kč 2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mutěnice na spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:12:50   MPZ 5/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:14:31   MPZ 6/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:15:42   MPZ 7/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:16:59   MPZ 9/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
15   0:19:57   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030038197/001 (NN Mráka) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:20:51   Smlouva o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:21:27   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:22:16   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:23:02   Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:23:50   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH MPZ Rada obce veřejné přijato  
15   0:24:53   Nákup autobusu za maximální cenu vč. DPH 2000000,-. ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   0:24:54   Návrh aby zastupitelstvo obce nechalo FK zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále zpracovat návrh smluvních podmínek budoucího provozování autobusu. ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
15   0:24:54   Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
15   1:03:16   Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to povýšení příjmů ve výši 430.500,- výdajů ve výši 3506400,-Po provedení rozpočtového opatření budou příjmy v celkové výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve výši 79.022.500,-. ostatní Rada obce veřejné přijato  
15   1:23:03   Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
12
11
10
1
1
Koalice
11
11
9
9
0
1
1
Opozice
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Sociální služby – rok 2017
  • Bc. Prchalová
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Plchút
 4. Majetkoprávní záměr obce
 5. Nákup autobusu
  • p. Blaha
  • p. Ištvánek
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Plchút
  • p. Blaha
  • MVDr. Horák
  • p. Ištvánek
  • MVDr. Horák
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • p. Bíza
  • p. Kopeček
  • p. Blaha
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Blaha
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Kopeček
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Charuza
  • Ing. Vaculovič
  • MVDr. Horák
  • p. Brožovič
  • p. Kopeček
 6. Rozpočtové opatření
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • MVDr. Horák
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Brožovič
  • p. Bíza
  • p. Brožovič
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Plchút
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
 7. Výroční zpráva MŠ a ZŠ Mutěnice za rok 2016
 8. Závěrečný účet Obce Mutěnice za rok 2016
  • p. Brožovič
  • p. Bíza
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • Bc. Vagunda-Drgáč
 9. Závěrečný účet DSO VITIS a DSO Mutěnka za rok 2016
  • p. Brožovič
 10. Různé a diskuse
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Ištvánek
  • p. Kopeček
  • p. Bíza
  • p. Blaha
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Krpálek
  • p. Rozehnal
  • pí Puškelová
  • p. Brožovič
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • pí. Doksanská
  • p. Rozehnal
  • Bc. Vagunda-Drgáč
 11. Usnesení a závěr