18. zasedání zastupitelstva -

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 14.12.2017.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 18 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
18 MPZ 22/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 24/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 25/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 MPZ 26/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18   0:12:54   0:00:51 MPZ 27/2017 MPZ Rada obce tajné přijato  
18 Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce veřejné přijato  
18 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a SŽDC MPZ Rada obce veřejné přijato  
18   0:18:41   0:01:42 Obecně závazná vyhláška obce Obce Mutěnice o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:20:45   0:14:23 Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:20:45   0:14:23 Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) ostatní Rada obce veřejné přijato  
18 Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:35:41   0:03:24 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Mutěnice a firmou STAK-D Domanín - rozhledna ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:39:18   0:09:40 Rozpočtové opatření č.3/2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   0:49:36   1:24:36 Rozpočet obce Mutěnice na rok 2018 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18 Rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
18 Střednědobý výhled obce na roky 2018-2021, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   2:19:07   0:17:13 Pověření rady obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření do konce roku 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
18   2:19:07   0:16:23 Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
13
12
7
1
5
Koalice
12
12
6
6
0
5
5
Opozice
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměry obce
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - odpady
 5. Návrh odměn neuvolněným členům ZO
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • p. Plchut
  • p. Blaha
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Kopeček
  • p. Ištvánek
 6. Dodatek rozhledna Vyšicko
 7. Rozpočtové opatření
  • p. Blaha
 8. Rozpočet obce na rok 2018
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • Mgr. Charuza
  • p. Ištvánek
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • p. Blaha
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Plchut
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Blaha
  • p. Ištvánek
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Kopeček
  • p. Rozehnal
  • p. Ištvánek
  • p. Mráz
  • MVDr. Horák
  • p. Blaha
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Kopeček
  • p. Rozehnal
 9. Pověření pro radu obce provést rozpočtová opatření do konce roku 2017
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Blaha
  • p. Bíza
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Blaha
  • p. Ištvánek
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Blaha
  • p. Mráz
 10. Různé a diskuse
  • p. Rozehnal
  • p. Ištvánek
  • p. Martinec
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • p. Blaha
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
 11. Usnesení a závěr