19. zasedání zastupitelstva -

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 18.1.2018.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 9 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
19   0:04:44   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-0143330047031/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:05:36   Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330044967/001 MPZ Rada obce veřejné přijato  
19   0:06:06   Dodatek smlouvy o dílo - Stavební firma Plus ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   0:07:11   1:41:01 Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanovené právním rozborem Mgr. Pavla Jurečky ostatní Marek Ištvánek veřejné zamítnuto  
19   0:07:11   1:29:46 Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanové znaleckým posudkem (vyhotoveným společností NEMOVITOST s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
19   0:07:11   1:25:39 Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o tom, zda se přihlásí či nepřihlásí k nároku na náhradu škody v rámci trestního řízení ostatní Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
19   1:58:50   0:07:06 Úhradu nákladů na pořízení Změny č.1 Územního plánu Mutěnice z rozpočtu obce ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   1:58:56   0:07:00 Revokace usnesení z 13. Zastupitelstva Obce Mutěnice ze dne 20.12.2016, jímž schválilo pořízení Změny územního plánu Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
19   2:06:09   0:02:34 Rozpočtové opatření č.1/201 ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
9
7
7
2
2
Koalice
7
7
5
5
0
2
2
Opozice
2
0
2
2
2
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměr obce
 4. Dodatek smlouvy o dílo
 5. Kanalizace u ZŠ
  • Mgr. Jurečka
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • Mgr. Charuza
  • p. Ištvánek
  • p. Mráz
  • Mgr. Jurečka
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Jurečka
  • Mgr. Charuza
 6. Změna územního plánu obce
 7. Rozpočtové opatření
 8. Různé a diskuse
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • pí. Puškelová
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • pí. Horáková
  • p. Rozehnal
 9. Usnesení
 10. Závěr