2. zasedání zastupitelstva -

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 16.12.2014.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 12 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
2 Hlasování o programu procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Návrhová komise Bíza Petr, Plchut Petr, Ištvánek Marek procedurální MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Doplnění zásad (kupní smlouva bude kupujícím podepsaná do 30 dnů od předložení návrhu) ostatní Rada obce veřejné přijato  
2 Návrh zásad prodeje obecního majetku ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Smlouva o zřízení věcného břemene ul. Masarykova č.p.192, p. Lamáček MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Smlouva o smlouvě budoucí (VN 338, PB 334) č. smlouvy 104004121/001 MPZ MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  
2 Smlouva s E.ON na uložení kabelu pod zem u nádraží MPZ Rada obce veřejné přijato  
2 MPZ 19/2014 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
2 MPZ 20/2014 MPZ Rada obce tajné přijato  
2 Rozpočtové opatření č.6/2014 ostatní Rada obce veřejné přijato  
2   0:57:39   0:04:07 Zvýšení transparentnosti rozhodování volených organů obce Mutěnice ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
2   1:02:35   0:02:03 Schválení odměn pro zastupitele ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
7
7
1
0
Koalice
7
7
6
6
0
0
1
Opozice
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměry obce
 4. Rozpočtové opatření a pověření radě obce provedením rozpočtového opatření
 5. Rozpočtové provizorium na rok 2015
 6. Návrh p. Přemysla Rozehnala na zvýšení transparentnosti rozhodování volených orgánů obce
 7. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí
 8. Různé a diskuse
  • Reakce místostarosty k zamítnutému návrhu Přemysla Rozehnala
  • Dotaz Luboše Martince na digitální vysílání MKT
  • Dotaz Marka Ištvánka k projektu motokrosové trati
  • Dotaz Jaroslava Brožoviče k vybranému správci správce kulturních a sportovních zařízení
  • Dotaz Přemysla Rozehnala na dostupnost dokumentů z archívu
  • Dotaz p. Hanáčka
 9. Usnesení
 10. Závěr

Zastupitelstvo obce neschválilo

 • Majetkoprávní záměr obce č. 19/2014 - výkup pozemků p.č. 6624/54 o výměře 2025 m² od p. Michala Balaštíka, Lidická 674, Židlochovice, za účelem vytvoření lokality pro výstavbu rodinného domu.
 • Návrh p. Přemysla Rozehnala na "zvýšení transparentnosti rozhodování volených orgánů obce Mutěnice"

Zastupitelstvo obce pověřilo

 • radu obce provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření do konce roku 2014

Odkazy