20. zasedání zastupitelstva -

20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 17.4.2018.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 12 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
20   0:04:38   MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:21   Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:05:56   MPZ č. 4/2018 Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Praha MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
20   0:07:30   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce veřejné přijato  
20 Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:09:17   Smlouva o zřízení věcného břemene mezi - SŽDC MPZ Rada obce tajné přijato  
20   0:11:46   Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 283 748,- na spolufinancování soc. služeb ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:12:41   Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
20   0:14:04   Rozpočtové opatření č. 2/2018 ostatní Rada obce veřejné přijato  
20   0:18:15   0:05:40 Pořízení audiotechniky na kulturní dům ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
20   0:26:58   Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce veřejné přijato  
20   0:27:44   0:19:25 Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
9
7
9
2
0
Koalice
7
7
7
7
0
0
0
Opozice
2
0
2
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměr obce
 4. Smlouva – sociální služby
 5. Darovací smlouva – DSO Hodonín
 6. Rozpočtové opatření
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • Bc. Vagunda-Drgáč
 7. Různé a diskuse
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • p. Mráz
  • p. Blaha
  • p. Dubina
  • p. Bíza
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Blaha
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Rozehnal
  • Bc. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • p. Marada
  • p. Krupica
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Dubina
 8. Usnesení
 9. Závěr