21. zasedání zastupitelstva -

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 27.6.2018.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 8 návrhů. Usnesení

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
21   0:05:09   0:02:47 Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
21   0:08:31   0:01:22 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a VaK Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:10:07   0:02:30 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a SŽDC Praha MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:13:00   0:00:59 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce MPZ Rada obce veřejné přijato  
21   0:14:10   0:02:19 Podání návrhu na soud k právnímu úkonu za opatrovance ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:16:38   0:33:59 Rozpočtové opatření č. 3/2018 (přeložka vedení VN u sociálního zařízení amfiteátru) ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:50:53   0:00:55 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za účetní období r.2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  
21   0:51:56   0:15:29 Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2017 ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
7
4
1
4
Koalice
8
7
4
4
1
4
4
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program