22. zasedání zastupitelstva -

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 26.9.2018.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 0 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
Koalice
Opozice

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměry obce
 4. Rozpočtové opatření
 5. Vyhodnocení akce Festival mezi sklepy
 6. Vyjádření VHS Javorník -CZ s.r.o. - přeložka kanalizace u ZŠ
 7. Smlouva o převodu vlastnického práva k dílu - rozhledna
 8. Různé
  • Informace o výtěžku z exekučního řízení s manželi Havlíkovými
 9. Diskuse
  • Blaha
 10. Usnesení a závěr