3. zasedání zastupitelstva -

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 17.2.2015.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 16 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
3   0:01:37   0:03:01 Zařazení bodu o jmenném hlasování rady obce procedurální Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
3 MPZ 4/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Rakvicová MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Říha MPZ Rada obce veřejné přijato  
3 Smlouva o zřízení věcného břemene Blaha MPZ Rada obce veřejné přijato  
3   0:12:05   0:44:08 Nabídka Ing. Vojtěcha Marka spolupráce při řešení bytové výstavby za benzinkou (ustanovení komise) ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   0:12:06   0:51:40 Schválení pracovní komise (lokalita za benzinkou) ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
3   1:18:35   Jednací řád ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   1:48:51   Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  
3   1:48:51   0:41:27 Vyřazení rozhledny z rozpočtu obce na rok 2015 ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
3   1:48:51   0:42:31 Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 ostatní Jaroslav Brožovič veřejné zamítnuto  
3   1:48:51   0:43:44 Schválení rozpočtu a usnesení ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   2:34:39   Rozpočet sociálního fondu 2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
3   2:35:04   0:02:09 Člen kontrolního výboru A. Tihlařík procedurální Rada obce veřejné přijato  
3   2:35:42   Odvolání člena kontrolního výboru V. Trávníka procedurální Rada obce veřejné přijato  
3   2:36:46   Člen kontrolního výboru J. Brozovič procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč veřejné zamítnuto  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
11
8
9
3
1
Koalice
8
8
6
6
0
1
2
Opozice
3
0
3
3
3
0
0
0
3
3
3
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
  • Návrh p. Rozehnala na bod k jednání
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměr obce
 4. Nabídka Ing. V. Marka – lokalita "Za benzinkou"
  • p. Prchal
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza:
  • Mgr. Charuza
  • p. Rozehnal
  • p. Ištvánek
  • Ing. Plchut
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • Ing. Marek
  • p. Prchal
  • p. Rozehnal
 5. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce
 6. Návrh rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015
 7. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015
  • p. Brožovič
 8. Odvolání a volba člena kontrolního výboru
 9. Různé a diskuse
  • dopis od Junák Ratíškovice
  • pí. Skočíková
  • pí. Froňková
  • Mgr. Charuza
  • p. Č.Rozehnal
  • p. Hodes
  • pí. Doksanská
  • p. Martinec
  • p. Prchal
 10. Usnesení
 11. Závěr