4. zasedání zastupitelstva -

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 28.4.2015.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 30 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
4 Schválení programu ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 MPZ 6/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:06:43   MPZ 7/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:08:21   MPZ 8/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:09:55   MPZ 9/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:11:17   MPZ 10/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:08   MPZ 13/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:13:16   0:05:06 MPZ 14, 15, 16, 17, 18, 20. Prodej obecních pozemků za 100 Kc za m² MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:19:43   MPZ 14/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:21:04   MPZ 15/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:22:13   MPZ 16/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:23:33   MPZ 17/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:24:38   MPZ 18/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:26:02   MPZ 20/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4   0:27:31   MPZ 21/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
4 Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   0:29:17   Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce veřejné přijato  
4 MPZ schválení výkupu pozemku v lokalitě za benzinkou MPZ Rada obce veřejné zamítnuto  
4   1:45:20   MPZ zahájení výkupu pozemků Za Fišmanovým MPZ Rada obce veřejné přijato  
4   1:46:33   0:22:05 Návrh na zveřejňování investičních akci na webových stránkách mutenice.cz (původní) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
4   1:46:33   0:28:16 Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.1) ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
4   1:46:33   0:28:45 Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.2) ostatní Mgr. Augustin Charuza veřejné přijato  
4   2:19:14   Změna jednacího řádu ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:20:48   Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 Smlouva o poskytnutí sociální dotace Hodonín ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:27:28   Návrh rozpočtového opatření 1/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:27:28   Rozpočtové opatření 1/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 Schválení účetní závěrky ostatní Rada obce veřejné přijato  
4 Odměny zastupitelů ostatní Rada obce veřejné přijato  
4   2:34:10   Přihlášení do Svazu měst a obcí České republiky ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
17
14
16
2
1
Koalice
15
14
14
14
0
1
1
Opozice
2
0
2
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměry obce
  • Projednání stavebních podmínek "Za benzínkou" a "Za Fišmanovým"
 4. Návrh na zveřejňování investičních akcí
 5. Jednací řády ZO a výborů – úprava a schválení
 6. Smlouva – Sociální služby Hodonín
 7. Rozpočtové opatření
 8. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
 9. Odměny zastupitelů
 10. Přihláška obce do Svazu měst a obcí
 11. Různé a diskuse
  • Návrh na spolufinancování schodů do kostela
  • p. Brožovič
  • p. Biza
  • Tajemníci pro finanční a kontrolní výbor
  • p. Bíza
  • Dotaz. p. Vagundy - Cyklostezka
  • Dotaz p. Ištvánka - občerstvení a stánky na vinařských akcí
  • Dotaz p. Ištvánka - Granty
  • Dotaz p. Vagundy - Granty
  • Dotaz p. Krpálka - Obora, oprava hrází
  • Dotaz p. Rozehnal - Podklady pro zastupitele
  • Dotaz p. Rozehnal - Skauti
  • Dotaz p. Ištvánka - Ropný vrt
  • Dotaz p. Brožoviče - Rozhledna
  • Dotaz p. Rozhenala - Rozhledna
  • Připomínka p. Doksanské - Rozhledna, Hřiště pro děti
  • Dotaz p. Martince
 12. Usnesení
 13. Závěr

Odkazy