6. zasedání zastupitelstva -

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 22.9.2015.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 14 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
6 Schválení programu procedurální Rada obce veřejné zamítnuto  
6   0:31:44   Schválení aktualizovaného plánu společných KPU v KÚ Mutěnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   0:34:32   MPZ 31/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:36:24   MPZ 32/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:38:05   MPZ 33/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:39:35   MPZ 34/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:40:59   MZP 35/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
6   0:42:13   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:43:20   Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce veřejné přijato  
6   0:43:28   0:18:10 Zadání studie pro dobudování tržnice ostatní Marek Ištvánek veřejné zamítnuto  
6   1:01:54   0:02:30 Vyřazení rozhledny z rozpočtu ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
6   1:04:44   0:08:05 Rozpočtové opatření 2/2015 ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   1:19:49   Dobrovolný svazek Mutěnka prodej nemovitých věcí ostatní Rada obce veřejné přijato  
6   1:29:28   Spolufinancování registrované sociální služby ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
6
8
2
0
Koalice
6
6
6
6
0
0
0
Opozice
2
0
2
2
2
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů a zápis z I. jednání kontrolního výboru
 3. Komplexní pozemkové úpravy
  • pí. Šimečková - Státní pozemkový úřad
  • Ing. Vondráčková - Státní pozemkový úřad
  • p. Rozehnal - Cyklostezka
 4. Majetkoprávní záměr obce
 5. Návrh p. Ištvánka – tržiště
  • p. Ištvánek
  • MVDr. Horák
  • p. Ištvánek
  • p. Bíza
 6. Návrh p. Rozehnala – rozpočtové opatření
  • p. Rozehnal
 7. Rozpočtové opatření
 8. DSO Mutěnka – prodej nemovitostí
 9. Garance – sociální služby
 10. Různé a diskuse
  • MVDr. Horák - kauza pí. Havlíkové
  • Mgr. Charuza
  • p. Bíza - možnosti financování výkupu "Za Fišmanovým"
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Martinec - rozhledna
  • p. Ištvánek - nátěr lisu
  • p. Rozehnal - dotace na rozhlednu
  • p. Ištvánek - koupaliště
  • pí. Doksanská
  • pí. Skočíková
  • p. Králík - rozhledna, naučná stezka
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • Mgr. Horáková
  • p. Bíza - schody ke kostelu
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • p. Blaha 2:16:41
  • pí.
  • p. Blaha
  • p. Rozehnal - schody ke kostelu
 11. Usnesení a závěr