7. zasedání zastupitelstva -

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 22.12.2015.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 20 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
7   0:01:52   Schválení programu procedurální Rada obce veřejné přijato  
7   0:05:07   MPZ 38/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:06:46   MPZ 39/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7   0:14:14   MPZ 40/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
7 Bezúplatný převod pozemků ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:16:10   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:16:55   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:17:50   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:18:45   Smlouva mezi E.ON a Obec Mutěnice MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:19:40   Převod věcného břemene MPZ Rada obce veřejné přijato  
7   0:22:19   0:23:13 Úvěr na výkup pozemků v lokalitě „za Fišmanovým“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:56:30   Rozpočtové opatření ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:56:37   0:01:07 Pověření rady provedením nezbytného rozpočtové opatření ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   0:57:59   1:11:43 Rozpočet obce na rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:10:06   0:03:17 Obecně závazná vyhláška 15/2015 - poplatek za popelnice ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:17:17   0:03:19 Komplexní pozemkové úpravy ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:20:42   0:10:54 Otevřené výběrové řízení - schody ke kostelu (původní návrh Rozehnal) ostatní Petr Bíza veřejné přijato  
7   2:32:01   0:00:29 Darovací smlouva - hasiči ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:32:39   0:01:31 Odměny zastupitelů ostatní Rada obce veřejné přijato  
7   2:35:30   Sociální fond na rok 2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
16
16
14
0
2
Koalice
16
16
14
12
0
2
2
Opozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Majetkoprávní záměr obce
 4. Projednání úvěru na výkup pozemků v lokalitě „Za Fišmanovým“
  • Diskuze
 5. Rozpočtové opatření + pověření rady obce provedením nezbytného rozpočtového opatření
  • Diskuze
 6. Rozpočet na rok 2016
  • diskuze
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
 8. Jednání ve věci TJ Sokol Mutěnice
 9. Komplexní pozemkové úpravy
 10. Návrh p. Rozehnala – veřejná sbírka
 11. Různé a diskuse
  • Darovací smlouva pro dobrovolné hasiče
  • Odměny zastupitelů
  • Sociální fond
  • p. Blaha
  • p. Ištvánek
  • p. Vagunda
  • p. Dubina
  • MVDr. Horák
  • p. Brožovič
  • p. Rozehnal
  • p. Bíza
  • pí. Skočíková
  • p. ?
  • pí. ?
 12. Usnesení a závěr

Odkazy