8. zasedání zastupitelstva -

8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 16.2.2016.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 14 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
8   0:02:04   Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič veřejné přijato  
8   0:53:24   0:04:01 Schválení Územního plánu obce ostatní Rada obce veřejné přijato  
8 MPZ 41/2015 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:00:16   0:00:34 MPZ 1/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:01:26   0:00:35 MPZ 2/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:02:57   0:01:27 MPZ 3/2016 MPZ Rada obce tajné zamítnuto  
8   1:04:55   0:00:38 Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků MPZ Rada obce veřejné přijato  
8 MPZ 4/2016 MPZ Rada obce tajné přijato  
8   1:07:42   0:00:55 Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:08:45   0:00:50 Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:10:16   0:02:10 Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové MPZ Rada obce veřejné přijato  
8   1:13:44   0:06:58 Rozpočtové opatření č. 1/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
8   1:21:23   0:22:56 Odsouhlasení návrhu pozemkových úprav po změnách ostatní Rada obce veřejné přijato  
8   1:45:11   0:20:18 Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor a zastupitele prověřením skutečného stavu věcí kolem investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ (pracovní skupina) ostatní Jaroslav Brožovič veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
8
8
0
0
Koalice
7
7
7
7
0
0
0
Opozice
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. Schválení návrhu nového územního plánu obce Mutěnice
  • p. Konečný
  • Prostorové regulativy: Ing.arch. Kabeláč
  • Regulační plán pro Búdy: p. Rozehnal: , Ing.arch. Kabeláč
  • Dekontaminační plochy: p. Vagunda , Ing.arch. Kabeláč
  • p. Prchal , MVDr. Horák , p. Konečný , Ing.arch. Kabeláč , p. Ištvánek , MVDr. Horák , p. Konečný
 4. Majetkoprávní záměr obce
 5. Návrh rozpočtového opatření č.1
 6. Odsouhlasení návrhu komplexních pozemkových úprav po změnách z vystavení návrhu
  • p. Prchal , MVDr. Horák
  • p. J.
  • p. Bíza , p. Prchal
  • p. Vagunda , p. Králík
  • p. Prchal
 7. Různé a diskuse
  • Vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ: p. Brožovič , Mgr. Charuza , p. Rozehnal , Mgr. Charuza , MVDr. Horák , p. Ištvánek , p. Rozehnal , Mgr. Charuza , p. Brožovič , p. Bíza
  • Suchý poldr: MVDr. Horák
  • Stav veřejné sbírky Ing. Plchut , pí. Skočíková
  • p. Vagunda
  • Zídka p. Trávníka: p. Rozehnal
  • p. Hanáček
  • Zídka p. Trávníka: p. Trávník , p. Mráz
 8. Usnesení a závěr