9. zasedání zastupitelstva -

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mutěnice konaného dne 19.4.2016.

Délka zasedání . Hlasovalo se pro 9 návrhů.

Další nastavení

Zasedání Datum zasedání YouTube Délka jednání Návrh Typ návrhu Navrhovatel Způsob hlasování Výsledek hlasování
9   0:25:31   0:07:49 Souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   0:33:58   0:20:11 MPZ 41/2015 - výkup pozemků „za Fišmanovým“ MPZ Rada obce tajné přijato  
9 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou MPZ Rada obce veřejné přijato  
9 Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín MPZ Rada obce veřejné přijato  
9   0:59:25   0:06:38 Schválení smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“ ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:06:17   0:04:23 Návrh rozpočtového opatření č.2/2016 ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:40:55   0:01:19 Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis ostatní Přemysl Rozehnal veřejné zamítnuto  
9   1:42:43   0:02:13 Řešení problematiky financování sociálních služeb ostatní Rada obce veřejné přijato  
9   1:45:07   0:08:13 Pověření rady obce provést výběrové řízení na akci lesní cesty Mutěnice (lokalita Rokytí) ostatní MVDr. Dušan Horák veřejné přijato  

Navrhnuto skupinou Podané návrhySchválené skupinouZamítnuté skupinou
KoaliceOpozice KoaliceOpozice
Zastupitelstvo
8
7
7
1
1
Koalice
7
7
6
5
0
1
1
Opozice
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

Tabulka neobsahuje procedurální návrhy a návrhy, které nebyly hlasovány veřejně.

Videozáznam

Program

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
  • Prověření skutečného stavu akce kanalizace u ZŠ v Mutěnicích
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • p. Brožovič
  • MVDr. Horák
  • p. Vagunda-Drgáč
  • MVDr. Horák
  • p. Brožovič
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Brožovič
 3. Komplexní pozemkové úpravy
  • pí. Šimečková
 4. Majetkoprávní záměr obce
  • 41/2015 Výkup pozemků "Za Fišmanovým"
  • Smlouva mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou
  • Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín
 5. Schválení smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“
 6. Návrh rozpočtového opatření č.2
 7. Řešení problematiky Rokytí
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Vagunda-Drgáč
  • p. Rozehnal
  • p. Ištvánek
  • p. Rozehnal
  • MVDr. Horák
  • p. Rozehnal
  • Mgr. Charuza
  • P. Bíza
  • p. Rozehnal
  • P. Bíza
  • p. Rozehnal
 8. Řešení problematiky financování sociálních služeb
 9. Různé a diskuse
  • MVDr. Horák - podpora Vak Hodonín
  • MVDr. Horák - lesní cesta v Rokytí
  • Mgr. Charuza
  • p. Froněk
  • p. Brožovič
  • p. Plchút
  • MVDr. Horák
  • p. Vagunda-Drgáč - zveřejňování investičních akcí na internetu
  • p. Rozehnal cesta mezi oborou a Mutěnským lesem
  • p. Ištvánek dům s pečovatelskou službou
  • p. Vagunda-Drgáč zveřejňování smluv na internetu
  • p. Ištvánek tržnice
  • p. Brožovič tabulka
  • p. Trávník zeď
 10. Usnesení a závěr