Sdružení nezávislých kandidátů–Živnostníci

Sdružení nezávislých kandidátů–Živnostníci je součástí politického uskupení koalice.

Zastupitelé

Zastupitel Počet hlasů ve volbách Strana Uskupení Počet podaných návrhů Počet schválených návrhů Počet hlasů pro návrh Počet hlasů proti návrhu Počet zdržení se hlasování Počet neučástí na hlasování Počet nepřítomností při hlasování
MVDr. Dušan Horák 779 SNK–Živnostníci Koalice 5x návrhů 5x schváleno 178x pro 29x proti 2x nehlasoval
Mgr. Naděžda Horáková 354 SNK–Živnostníci Koalice 170x pro 28x proti 4x nehlasovala 8x nepřítomna
Vladimír Kopeček 372 SNK–Živnostníci Koalice 178x pro 27x proti 4x zdržel se

V případech konfliktu zájmů, zastupitel/ka nehlasuje protože hlasovat nemůže, neznamená to, že se zdržel.

Volební program 2014-2018

Ke stažení ve formátu PDF