František Dubina

Zastupitel za stranu Sdružení nezávislých kandidátů–Vinaři, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitel František Dubina se neúčastnil 24 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
15. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
15. Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce Mutěnice ve výši 224 763,-Kč 2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mutěnice na spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. MPZ 5/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 6/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 7/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 9/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030038197/001 (NN Mráka) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb MPZ Rada obce Koalice přijato   12x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Návrh aby zastupitelstvo obce nechalo FK zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále zpracovat návrh smluvních podmínek budoucího provozování autobusu. ostatní Petr Bíza Koalice přijato   8x pro 
15. Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
15. Nákup autobusu za maximální cenu vč. DPH 2000000,-. ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
15. Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to povýšení příjmů ve výši 430.500,- výdajů ve výši 3506400,-Po provedení rozpočtového opatření budou příjmy v celkové výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve výši 79.022.500,-. ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
9. Souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav 0:07:49 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. MPZ 41/2015 - výkup pozemků „za Fišmanovým“ 0:20:11 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Schválení smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“ 0:06:38 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
9. Návrh rozpočtového opatření č.2/2016 0:04:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis 0:01:19 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti 
9. Pověření rady obce provést výběrové řízení na akci lesní cesty Mutěnice (lokalita Rokytí) 0:08:13 ostatní MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   7x pro