František Dubina

Zastupitel za stranu Sdružení nezávislých kandidátů–Vinaři, která je součástí politického uskupení koalice.

Podpořené návrhy

Zastupitel František Dubina podpořil 163 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
7. Komplexní pozemkové úpravy 0:03:19 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
16. Souhlas s technickým zhodnocením majetku ZŠ a MŠ v rámci dotačního prgramu IROP SC ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
7. Otevřené výběrové řízení - schody ke kostelu (původní návrh Rozehnal) 0:10:54 ostatní Petr Bíza Koalice přijato   12x pro 
16. Uzavření smlouvy o věcné břemenu mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
7. Darovací smlouva - hasiči 0:00:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Zrušení obecně závazné vyhlášky - rušení nočního klidu ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Odměny zastupitelů 0:01:31 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Sociální fond na rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Navýšení rozpočtu na suterén kulturního domu ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
14. Poskytnutí účelové dotace ve výši 3 mil. na schody ke kostelu ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Příspěvek na varhany do katedrály svatého Víta ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Schválení zadání studie na zástavbu lokality za Fišmanovým ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a firmy GasNet MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a Vak Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
13. Pořízení změny č.1 územního plánu Mutěnice ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
13. MVDr. Dušana Horáka jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č.1 územního plánu ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
13. Navýšení odměn členů zastupitelstva ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
13. Povýšení výdajů rozpočtu o nákup bezpečnostních kamer ostatní František Dubina Koalice přijato   15x pro 
13. Rozpočet na rok 2017 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
13. Rozpočet sociálního fondu ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
13. Souhlas se setrváním v Masarykově spolku + schválení stanov Masarykova spolku ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
13. Smlouvu o převodu vlastnického práva k dílu „Přeložení kanalizace u ZŠ“ ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
7. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Bezúplatný převod pozemků ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Převod věcného břemene MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Převod věcného břemene MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Převod věcného břemene MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Smlouva mezi E.ON a Obec Mutěnice MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Převod věcného břemene MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Úvěr na výkup pozemků v lokalitě „za Fišmanovým“ 0:23:13 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene Rakvicová MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene Říha MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene Blaha MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Nabídka Ing. Vojtěcha Marka spolupráce při řešení bytové výstavby za benzinkou (ustanovení komise) 0:44:08 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Schválení pracovní komise (lokalita za benzinkou) 0:51:40 ostatní Petr Bíza Koalice přijato   15x pro 
3. Jednací řád ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Schválení rozpočtu a usnesení 0:43:44 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
3. Rozpočet sociálního fondu 2015 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
3. Odvolání člena kontrolního výboru V. Trávníka procedurální Rada obce Koalice přijato   15x pro 
3. Člen kontrolního výboru J. Brozovič procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   5x proti 
3. Člen kontrolního výboru A. Tihlařík 0:02:09 procedurální Rada obce Koalice přijato   10x pro 
4. Schválení programu ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. MPZ 14, 15, 16, 17, 18, 20. Prodej obecních pozemků za 100 Kc za m² 0:05:06 MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
4. Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Věcné břemeno, plynárenské zařízení MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.2) 0:28:45 ostatní Mgr. Augustin Charuza Koalice přijato   14x pro 
4. Změna jednacího řádu ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Smlouva o poskytnutí sociální dotace Hodonín ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
4. Rozpočtové opatření 1/2015 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Schválení účetní závěrky ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Odměny zastupitelů ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
4. Přihlášení do Svazu měst a obcí České republiky ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
5. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice přijato   12x pro 
5. Schválení závěrečného účtu Mutěnice za 2014 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
5. Skladové prostory v hasičské zbrojnici ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
6. Schválení aktualizovaného plánu společných KPU v KÚ Mutěnice ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
6. Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
6. Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
6. Rozpočtové opatření 2/2015 0:08:05 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
6. Dobrovolný svazek Mutěnka prodej nemovitých věcí ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
6. Spolufinancování registrované sociální služby ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
7. Rozpočtové opatření ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
7. Pověření rady provedením nezbytného rozpočtové opatření 0:01:07 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
7. Rozpočet obce na rok 2016 1:11:43 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
7. Obecně závazná vyhláška 15/2015 - poplatek za popelnice 0:03:17 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
21. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce 0:00:59 MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
21. Rozpočtové opatření č. 3/2018 (přeložka vedení VN u sociálního zařízení amfiteátru) 0:33:59 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro potřeby ZŠ a MŠ 0:07:27 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
12. Rozpočtové opatření č.5/2016 0:01:37 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
13. Dofinancování pečovatelské služby ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
13. Rozpočtové opatření č.6/2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
13. Pověření rady obce provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
1. Program jednání 0:02:06 procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Volba mandátní a návrhové komise procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Volební řád procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Počet místostarostů - jeden 0:00:10 procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Starosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Místostarosta dlouhodobě uvolněná funkce procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   15x pro 
1. Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   11x pro 
1. Navržení do funkce starosty MVDr. Dušana Horáka 0:00:18 procedurální Vladimír Kopeček Koalice přijato   11x pro 
1. Volba místostarosty Petra Bízu procedurální Milan Mráz Koalice přijato   10x pro 
1. První radní Milan Mráz procedurální Petr Bíza Koalice přijato   14x pro 
1. Druhý radní Augustin Charuza procedurální Petr Blaha, DiS. Koalice přijato   10x pro 
1. Třetí radní Ladislav Kopeček procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   13x pro 
1. Počet členů (tři) kontrolního a finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   15x pro 
1. Zdenka Puškelová předseda finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   12x pro 
1. Petr Blaha člen finančního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza Koalice přijato   14x pro 
1. Miroslav Jagoš člen finančního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   11x pro 
1. Petr Plchut předseda kontrolního výboru procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   14x pro 
1. Štěpán Krpálek člen kontrolního výboru procedurální Milan Mráz Koalice přijato   10x pro 
1. Vladimír Trávník člen kontrolního výboru procedurální Mgr. Augustin Charuza Koalice přijato   11x pro 
2. Hlasování o programu procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   15x pro 
2. Návrhová komise Bíza Petr, Plchut Petr, Ištvánek Marek procedurální MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   13x pro 
2. Doplnění zásad (kupní smlouva bude kupujícím podepsaná do 30 dnů od předložení návrhu) ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
2. Návrh zásad prodeje obecního majetku ostatní MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   15x pro 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene ul. Masarykova č.p.192, p. Lamáček MPZ MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   15x pro 
2. Smlouva o smlouvě budoucí (VN 338, PB 334) č. smlouvy 104004121/001 MPZ MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   15x pro 
2. Smlouva s E.ON na uložení kabelu pod zem u nádraží MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
2. Rozpočtové opatření č.6/2014 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
2. Schválení odměn pro zastupitele 0:02:03 ostatní MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   14x pro 
9. Řešení problematiky financování sociálních služeb 0:02:13 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
11. Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice (IROP výzva č.47) 0:33:11 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Návrh rozpočtového opatření č.4/2016 0:10:39 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Schválení Územního plánu obce 0:04:01 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
10. Hospodaření obce za rok 2015 0:52:43 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Účetní uzávěrka 2015 0:46:15 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Uzávěrka VITIZ ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
10. Uzávěrka Mutěnka 0:01:48 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
10. Rozpočtové opatření 3/2016 0:02:25 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
10. Dotace auto Hasiči 0:02:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič Opozice přijato   13x pro 
8. Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků 0:00:38 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky 0:00:55 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova 0:00:50 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové 0:02:10 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2016 0:06:58 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Odsouhlasení návrhu pozemkových úprav po změnách 0:22:56 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
8. Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor a zastupitele prověřením skutečného stavu věcí kolem investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ (pracovní skupina) 0:20:18 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice přijato   12x pro 
21. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a VaK Hodonín 0:01:22 MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
21. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a SŽDC Praha 0:02:30 MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
21. Podání návrhu na soud k právnímu úkonu za opatrovance 0:02:19 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
21. Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za účetní období r.2017 0:00:55 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
21. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2017 0:15:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
20. MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 283 748,- na spolufinancování soc. služeb ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Rozpočtové opatření č. 2/2018 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce Koalice přijato   13x pro 
19. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-0143330047031/001 MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
19. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330044967/001 MPZ Rada obce Koalice přijato   15x pro 
19. Dodatek smlouvy o dílo - Stavební firma Plus ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
19. Úhradu nákladů na pořízení Změny č.1 Územního plánu Mutěnice z rozpočtu obce 0:07:06 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
19. Revokace usnesení z 13. Zastupitelstva Obce Mutěnice ze dne 20.12.2016, jímž schválilo pořízení Změny územního plánu Mutěnice 0:07:00 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
19. Rozpočtové opatření č.1/201 0:02:34 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
19. Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o tom, zda se přihlásí či nepřihlásí k nároku na náhradu škody v rámci trestního řízení 1:25:39 ostatní Mgr. Augustin Charuza Koalice přijato   14x pro 
17. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
17. Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje radu obce, aby při realizaci rozpočtových příjmů a výdajů dodržovalo zákon o obcích 0:05:26 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice přijato   8x pro 
17. Rozpočtové opatření č.2/2017 0:08:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
18. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a SŽDC MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Obecně závazná vyhláška obce Obce Mutěnice o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů 0:01:42 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Mutěnice a firmou STAK-D Domanín - rozhledna 0:03:24 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Rozpočtové opatření č.3/2017 0:09:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Rozpočet obce Mutěnice na rok 2018 1:24:36 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
18. Střednědobý výhled obce na roky 2018-2021, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Pověření rady obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření do konce roku 2017 0:17:13 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
4. Návrh rozpočtového opatření 1/2015 ostatní Rada obce Koalice přijato   15x pro 
20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro