František Dubina

Zastupitel za stranu Sdružení nezávislých kandidátů–Vinaři, která je součástí politického uskupení koalice.

Nepodpořené návrhy

Zastupitel František Dubina nepodpořil 16 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
13. Vyřazení rozhledny z rozpočtu na rok 2017 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
13. Zadání vypracování nové smlouvy o převodu vlastnického práva, která bude řešit pouze převod vlastnického práva ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   11x proti 
3. Vyřazení rozhledny z rozpočtu obce na rok 2015 0:41:27 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 0:42:31 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   11x proti 
4. Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.1) 0:28:16 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti 
5. 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
5. Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program 0:00:14 procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
6. Zadání studie pro dobudování tržnice 0:18:10 ostatní Marek Ištvánek Opozice zamítnuto   9x proti 
6. Vyřazení rozhledny z rozpočtu 0:02:30 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
13. Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   12x proti 
19. Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanové znaleckým posudkem (vyhotoveným společností NEMOVITOST s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV) 1:29:46 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   7x proti 
19. Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výší stanovené právním rozborem Mgr. Pavla Jurečky 1:41:01 ostatní Marek Ištvánek Opozice zamítnuto   7x proti 
18. Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč 0:16:23 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti