Zdeňka Puškelová

Zastupitelka za stranu Česká strana sociálně demokratická, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitelka Zdeňka Puškelová se neúčastnila 33 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
16. Souhlas s technickým zhodnocením majetku ZŠ a MŠ v rámci dotačního prgramu IROP SC ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
16. MPZ 10/2017 0:01:40 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
16. MPZ 14/2017 + kupní smlouva mezi Obcí Mutěnice a Českou poštou MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
16. Uzavření smlouvy o věcné břemenu mezi Obcí Mutěnice a firmou E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Dokker pro potřeby ZŠ a MŠ Mutěnice 0:07:03 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   4x proti 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro potřeby ZŠ a MŠ 0:07:27 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
12. Rozpočtové opatření č.5/2016 0:01:37 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice (IROP výzva č.47) 0:33:11 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Návrh rozpočtového opatření č.4/2016 0:10:39 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   12x pro 
11. MPZ 8/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
11. MPZ 9/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
11. MPZ 10/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. Schválení Územního plánu obce 0:04:01 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič Opozice přijato   13x pro 
8. MPZ 41/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 1/2016 0:00:34 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 2/2016 0:00:35 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 3/2016 0:01:27 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   0x proti 
8. Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků 0:00:38 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. MPZ 4/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky 0:00:55 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova 0:00:50 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové 0:02:10 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2016 0:06:58 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Odsouhlasení návrhu pozemkových úprav po změnách 0:22:56 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
8. Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor a zastupitele prověřením skutečného stavu věcí kolem investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ (pracovní skupina) 0:20:18 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice přijato   12x pro