Ing. Petr Plchut

Zastupitel za stranu Občanská demokratická strana, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitel Ing. Petr Plchut se neúčastnil 36 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
7. Obecně závazná vyhláška 15/2015 - poplatek za popelnice 0:03:17 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
11. Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice (IROP výzva č.47) 0:33:11 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o dílo mezi Obcí Mutěnice a Kavyl s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Návrh rozpočtového opatření č.4/2016 0:10:39 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Věcné břemeno E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene Obcí Mutěnice (úprava sítě NN Vaculík) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a E.ON (úprava sítě NN Špéra) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice s JMK (Bezpečně do školy - investiční akce) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a E.ON (zevní kabel) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
11. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet, s.r.o. MPZ Rada obce Koalice přijato   12x pro 
11. MPZ 8/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
11. MPZ 9/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
11. MPZ 10/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
20. MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 283 748,- na spolufinancování soc. služeb ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. MPZ č. 4/2018 Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Praha MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   0x proti 
20. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi - SŽDC MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
20. Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Rozpočtové opatření č. 2/2018 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Pořízení audiotechniky na kulturní dům 0:05:40 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti 
20. Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra 0:19:25 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
17. MPZ 5/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 3/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 11/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 12/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 15/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 16/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 18/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. MPZ 20/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
17. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
17. Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje radu obce, aby při realizaci rozpočtových příjmů a výdajů dodržovalo zákon o obcích 0:05:26 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice přijato   8x pro 
17. Rozpočtové opatření č.2/2017 0:08:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro