Ing. Petr Plchut

Zastupitel za stranu Občanská demokratická strana, která je součástí politického uskupení koalice.

Nepodpořené návrhy

Zastupitel Ing. Petr Plchut nepodpořil 8 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
13. Ponížení rozpočtu na rozhlednu - cena do 1 mil. korun ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   11x proti 
3. Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 0:42:31 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   11x proti 
5. 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
1. Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   11x pro 
9. Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis 0:01:19 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti