Marek Ištvánek

Zastupitel za stranu Otevřená radnice, která je součástí politického uskupení opozice.

Absence při hlasování

Zastupitel Marek Ištvánek se neúčastnil 13 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
20. MPZ č. 1/2018 - odprodej pozemku p.č. 1947/71 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 283 748,- na spolufinancování soc. služeb ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. HO 014330047462/002 o zřízení věcného břemene- E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. MPZ č. 4/2018 Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Praha MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   0x proti 
20. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi - SŽDC MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
20. Darovací smlouva -Mikroregion Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Rozpočtové opatření č. 2/2018 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Pořízení audiotechniky na kulturní dům 0:05:40 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti 
20. Zvolení tajemníka finančního výboru-paní Hana Sedlářová procedurální Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra 0:19:25 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
17. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - česká tel. infrastruktura MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
20. Smlouva č. 1030043297/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E.ON MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro