Marek Ištvánek

Zastupitel za stranu Otevřená radnice, která je součástí politického uskupení opozice.

Nepodpořené návrhy

Zastupitel Marek Ištvánek nepodpořil 12 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
14. Navýšení rozpočtu na suterén kulturního domu ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
13. Smlouvu o převodu vlastnického práva k dílu „Přeložení kanalizace u ZŠ“ ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
15. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
21. Rozpočtové opatření č. 3/2018 (přeložka vedení VN u sociálního zařízení amfiteátru) 0:33:59 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
1. Způsob volby aklamace (veřejně) procedurální Zdeňka Puškelová Koalice přijato   11x pro 
19. Dodatek smlouvy o dílo - Stavební firma Plus ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
19. Rozpočtové opatření č.1/201 0:02:34 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
18. Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro