Petr Bíza

Zastupitel za stranu Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová, která je součástí politického uskupení koalice.

Zastupitel je v obecní radě.

Nepodpořené návrhy

Zastupitel Petr Bíza nepodpořil 21 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
13. Ponížení rozpočtu na rozhlednu - cena do 1 mil. korun ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
13. Vyřazení rozhledny z rozpočtu na rok 2017 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
13. Zadání vypracování nové smlouvy o převodu vlastnického práva, která bude řešit pouze převod vlastnického práva ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Zařazení bodu o jmenném hlasování rady obce 0:03:01 procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   9x proti 
3. Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   11x proti 
3. Vyřazení rozhledny z rozpočtu obce na rok 2015 0:41:27 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 0:42:31 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   11x proti 
4. Návrh na zveřejňování investičních akci na webových stránkách mutenice.cz (původní) 0:22:05 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   9x proti 
5. 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
5. Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program 0:00:14 procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
6. Zadání studie pro dobudování tržnice 0:18:10 ostatní Marek Ištvánek Opozice zamítnuto   9x proti 
6. Vyřazení rozhledny z rozpočtu 0:02:30 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
13. Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   12x proti 
1. Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut Koalice zamítnuto   9x proti 
15. Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
9. Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis 0:01:19 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti 
20. Pořízení audiotechniky na kulturní dům 0:05:40 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti 
20. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra 0:19:25 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
18. Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč 0:16:23 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti