Milan Mráz

Zastupitel za stranu Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová, která je součástí politického uskupení koalice.

Zastupitel je v obecní radě.

Absence při hlasování

Zastupitel Milan Mráz se neúčastnil 39 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
5. 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
5. Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program 0:00:14 procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
5. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice přijato   12x pro 
5. MPZ 11/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
5. MPZ 23/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
5. MPZ 27/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
5. MPZ 28/20158 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
5. MPZ 29/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
5. MPZ 30/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Dokker pro potřeby ZŠ a MŠ Mutěnice 0:07:03 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   4x proti 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro potřeby ZŠ a MŠ 0:07:27 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
12. Rozpočtové opatření č.5/2016 0:01:37 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce Mutěnice ve výši 224 763,-Kč 2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mutěnice na spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. MPZ 5/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 6/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 7/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. MPZ 9/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030038197/001 (NN Mráka) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb MPZ Rada obce Koalice přijato   12x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
15. Návrh aby zastupitelstvo obce nechalo FK zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále zpracovat návrh smluvních podmínek budoucího provozování autobusu. ostatní Petr Bíza Koalice přijato   8x pro 
15. Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
15. Nákup autobusu za maximální cenu vč. DPH 2000000,-. ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
15. Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to povýšení příjmů ve výši 430.500,- výdajů ve výši 3506400,-Po provedení rozpočtového opatření budou příjmy v celkové výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve výši 79.022.500,-. ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
10. MPZ 6/2016 0:00:52 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. MPZ 7/2016 0:00:58 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:48 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:44 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Hospodaření obce za rok 2015 0:52:43 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:45 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Účetní uzávěrka 2015 0:46:15 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Uzávěrka VITIZ ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
10. Uzávěrka Mutěnka 0:01:48 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
10. Rozpočtové opatření 3/2016 0:02:25 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
10. Dotace auto Hasiči 0:02:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro