Petr Blaha, DiS.

Zastupitel za stranu Sdružení nezávislých kandidátů, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitel Petr Blaha, DiS. se neúčastnil 25 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
8. Schválení Územního plánu obce 0:04:01 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
10. MPZ 6/2016 0:00:52 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. MPZ 7/2016 0:00:58 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:48 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:44 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Hospodaření obce za rok 2015 0:52:43 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Věcné břemeno E.ON 0:00:45 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
10. Účetní uzávěrka 2015 0:46:15 ostatní Rada obce Koalice přijato   8x pro 
10. Uzávěrka VITIZ ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
10. Uzávěrka Mutěnka 0:01:48 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
10. Rozpočtové opatření 3/2016 0:02:25 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
10. Dotace auto Hasiči 0:02:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Návrh mimořádného bodu programu - vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ procedurální Jaroslav Brožovič Opozice přijato   13x pro 
8. MPZ 41/2015 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 1/2016 0:00:34 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 2/2016 0:00:35 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. MPZ 3/2016 0:01:27 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   0x proti 
8. Smlouvy mezi obcí Mutěnice a Úřadem pro zastoupení státu o převodu pozemků 0:00:38 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. MPZ 4/2016 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
8. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu o bezůplatném převodu kapličky 0:00:55 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva o věcném břemenu s VaK ul. Pelcova 0:00:50 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Smlouva s SPÚ o převodu pozemku pro vodovod ul. Platové 0:02:10 MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2016 0:06:58 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
8. Odsouhlasení návrhu pozemkových úprav po změnách 0:22:56 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
8. Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor a zastupitele prověřením skutečného stavu věcí kolem investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ (pracovní skupina) 0:20:18 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice přijato   12x pro