Přemysl Rozehnal

Zastupitel za stranu Strana svobodných občanů, která je součástí politického uskupení opozice.

Nepodpořené návrhy

Zastupitel Přemysl Rozehnal nepodpořil 33 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
7. Otevřené výběrové řízení - schody ke kostelu (původní návrh Rozehnal) 0:10:54 ostatní Petr Bíza Koalice přijato   12x pro 
14. Navýšení rozpočtu na suterén kulturního domu ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
13. Rozpočet na rok 2017 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
13. Smlouvu o převodu vlastnického práva k dílu „Přeložení kanalizace u ZŠ“ ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
3. Schválení rozpočtu a usnesení 0:43:44 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
3. Rozpočet sociálního fondu 2015 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
3. Člen kontrolního výboru A. Tihlařík 0:02:09 procedurální Rada obce Koalice přijato   10x pro 
4. MPZ schválení výkupu pozemku v lokalitě za benzinkou MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   8x proti 
5. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice přijato   12x pro 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
7. Rozpočet obce na rok 2016 1:11:43 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
15. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
21. Rozpočtové opatření č. 3/2018 (přeložka vedení VN u sociálního zařízení amfiteátru) 0:33:59 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro potřeby ZŠ a MŠ 0:07:27 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
13. Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   12x proti 
13. Pověření rady obce provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření za rok 2016 ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
1. Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut Koalice zamítnuto   9x proti 
1. Navržení do funkce starosty MVDr. Dušana Horáka 0:00:18 procedurální Vladimír Kopeček Koalice přijato   11x pro 
1. Volba místostarosty Petra Bízu procedurální Milan Mráz Koalice přijato   10x pro 
1. Druhý radní Augustin Charuza procedurální Petr Blaha, DiS. Koalice přijato   10x pro 
9. Pověření rady obce provést výběrové řízení na akci lesní cesty Mutěnice (lokalita Rokytí) 0:08:13 ostatní MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   7x pro 
10. Uzávěrka Mutěnka 0:01:48 ostatní Rada obce Koalice přijato   9x pro 
21. Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za účetní období r.2017 0:00:55 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
21. Závěrečný účet obce Mutěnice za rok 2017 0:15:29 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
19. Dodatek smlouvy o dílo - Stavební firma Plus ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
19. Rozpočtové opatření č.1/201 0:02:34 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
17. Rozpočtové opatření č.2/2017 0:08:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
18. Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Rozpočtové opatření č.3/2017 0:09:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Pověření rady obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření do konce roku 2017 0:17:13 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro