Mgr. Naděžda Horáková

Zastupitelka za stranu Sdružení nezávislých kandidátů–Živnostníci, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitelka Mgr. Naděžda Horáková se neúčastnila 8 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
9. Souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav 0:07:49 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. MPZ 41/2015 - výkup pozemků „za Fišmanovým“ 0:20:11 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet a p. Svobodou MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Smlouva mezi Obcí Mutěnice a MND Hodonín MPZ Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Schválení smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“ 0:06:38 ostatní Rada obce Koalice přijato   11x pro 
9. Návrh rozpočtového opatření č.2/2016 0:04:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   13x pro 
9. Návrh na přípravu podkladů na vypracování podrobné právní analýzy pro řešení problematiky Rokytí - dekontaminační plochy f. Enviservis 0:01:19 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti 
9. Pověření rady obce provést výběrové řízení na akci lesní cesty Mutěnice (lokalita Rokytí) 0:08:13 ostatní MVDr. Dušan Horák Koalice přijato   7x pro