Mgr. Naděžda Horáková

Zastupitelka za stranu Sdružení nezávislých kandidátů–Živnostníci, která je součástí politického uskupení koalice.

Nepodpořené návrhy

Zastupitelka Mgr. Naděžda Horáková nepodpořila 28 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
13. Ponížení rozpočtu na rozhlednu - cena do 1 mil. korun ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
13. Vyřazení rozhledny z rozpočtu na rok 2017 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
13. Zadání vypracování nové smlouvy o převodu vlastnického práva, která bude řešit pouze převod vlastnického práva ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Zařazení bodu o jmenném hlasování rady obce 0:03:01 procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   9x proti 
3. Neschválení investiční akce, odložení prostředků do rezervy a na příštím zastupitelstvu projednat plán investičních akcí ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   11x proti 
3. Vyřazení rozhledny z rozpočtu obce na rok 2015 0:41:27 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
3. Vyřazení schodů do kostela z rozpočtu obce na rok 2015 0:42:31 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   11x proti 
3. Člen kontrolního výboru J. Brozovič procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   5x proti 
4. MPZ schválení výkupu pozemku v lokalitě za benzinkou MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   8x proti 
4. Návrh na zveřejňování investičních akci na webových stránkách mutenice.cz (původní) 0:22:05 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   9x proti 
4. Návrh na zveřejňování investičních akcí na webových stránkách mutenice.cz (protinávrh č.1) 0:28:16 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   8x proti 
5. 2 návrhy rozšiřující program procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
5. Zařazení dalších dvou návrhů rozšiřující program 0:00:14 procedurální Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
6. Schválení programu procedurální Rada obce Koalice zamítnuto   15x proti 
6. Zadání studie pro dobudování tržnice 0:18:10 ostatní Marek Ištvánek Opozice zamítnuto   9x proti 
6. Vyřazení rozhledny z rozpočtu 0:02:30 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   10x proti 
21. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení věcného břemene Ve prospěch firmy NET4GAS, s.r.o. Praha 0:02:47 MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   14x proti 
12. Nákup automobilu zn. Dacia Dokker pro potřeby ZŠ a MŠ Mutěnice 0:07:03 ostatní Jaroslav Brožovič Opozice zamítnuto   4x proti 
13. Smlouva o věcném břemenu - plynovod MPZ Rada obce Koalice zamítnuto   12x proti 
1. Způsob volby tajně procedurální Ing. Petr Plchut Koalice zamítnuto   9x proti 
15. Návrh aby zastupitelstvo obce nechalo FK zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále zpracovat návrh smluvních podmínek budoucího provozování autobusu. ostatní Petr Bíza Koalice přijato   8x pro 
15. Ponížení částky rozpočtu 3 mil. na výstavbu rozhledny a zároveň povýšení výdajů o 3 mil. na nákup autobusu. ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
1. Josef Vagunda-Drgáč člen kontrolního výboru procedurální Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   3x proti 
2. Zvýšení transparentnosti rozhodování volených organů obce Mutěnice 0:04:07 ostatní Přemysl Rozehnal Opozice zamítnuto   5x proti 
20. Pořízení audiotechniky na kulturní dům 0:05:40 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti 
20. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu infocetra 0:19:25 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   8x proti 
17. Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje radu obce, aby při realizaci rozpočtových příjmů a výdajů dodržovalo zákon o obcích 0:05:26 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice přijato   8x pro 
18. Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč 0:16:23 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti