Štěpán Krpálek

Zastupitel za stranu Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová, která je součástí politického uskupení koalice.

Absence při hlasování

Zastupitel Štěpán Krpálek se neúčastnil 18 návrhů

Zasedání Datum zasedání Návrh Délka jednání Typ návrhu Navrhovatel Návrh z uskupení Výsledek hlasování Hlasů pro výsledek
18. MPZ 22/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
18. MPZ 24/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
18. MPZ 25/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
18. MPZ 26/2017 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
18. MPZ 27/2017 0:00:51 MPZ Rada obce Koalice přijato   0x pro 
18. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Mutěnice a GasNet, s.r.o. (umístění plynového zařízení - přípojka k RD) MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a SŽDC MPZ Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Obecně závazná vyhláška obce Obce Mutěnice o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů 0:01:42 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Návrh na plnění poskytování z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva obce (příspěvky a odměny) 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Návrh na měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva dle zákona o obcích 0:14:23 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Usnesení o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Mutěnice (člen výborů, komisí) ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Mutěnice a firmou STAK-D Domanín - rozhledna 0:03:24 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Rozpočtové opatření č.3/2017 0:09:40 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Rozpočet obce Mutěnice na rok 2018 1:24:36 ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce Koalice přijato   12x pro 
18. Střednědobý výhled obce na roky 2018-2021, který bude nedílnou součástí usnesení ostatní Rada obce Koalice přijato   14x pro 
18. Pověření rady obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření do konce roku 2017 0:17:13 ostatní Rada obce Koalice přijato   10x pro 
18. Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření max. do 100.000kč 0:16:23 ostatní Bc. Josef Vagunda-Drgáč Opozice zamítnuto   9x proti